Over Ons

Geschiedenis

In januari 2001 is de vereniging door enkele bedrijven uit de regio Venray-Horst opgericht onder de naam Vereniging Personeelsmanagers Peel & Maas (VPMP&M). De vereniging richtte zich op de regio Peel & Maas.
In 2002 werd de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; het ledenaantal stond bij de start op vijftig. In de loop der jaren is de VPMP&M uitgegroeid tot een moderne en eigentijdse vereniging met een grote diversiteit aan leden met als gemeenschappelijke noemer de interesse en betrokkenheid op het gebied van P&O.
De leden zijn afkomstig uit een ruimere regio dan de in eerste instantie benoemde regio Venray-Horst en zijn werkzaam in een grote diversiteit aan functies en functieniveaus, zoals managers, beleidsmedewerkers, consulenten, coaches, adviseurs en trainers.
Om deze redenen en als gevolg van het gebruik van de omschrijving “Peel & Maas” voor de gemeente Helden, is in 2011 besloten om de naam van de vereniging aan te passen naar Factor73.

1374065_549744101774145_1460914257_n

Cultuur

De cultuur kenmerkt zich door een informeel en open karakter. De diversiteit en laagdrempeligheid maakt het voor de leden mogelijk om hun netwerk uit te breiden en te beschikken over diverse contacten die kunnen worden geraadpleegd.

Commissies

Binnen Factor73 zijn, wanneer noodzakelijk, groepen leden in de vorm van commissies werkzaam. Het doel hiervan is om de deskundigheid te bevorderen, om de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten en om elkaar beter te leren kennen. Deze “commissies” worden door en voor de leden gevormd. Tijdens de jaarvergadering wordt de voortgang besproken.

Ledenbestand

Factor73 bestaat op dit moment uit ruim 100 leden afkomstig uit diverse bedrijfstakken binnen zowel de profit- als de non-profit sector.
Alle leden zijn in meer of mindere mate actief op het gebied van HRM of deelterreinen binnen dit vakgebied. Factor73 heeft de ambitie om hét netwerk op HR-gebied te zijn.